В кабинета на лекаря се срещат двама приятели, които страдат от безсъние.
Единият се оплаква:
- Напоследък не мога да заспя.
- Аз пък намерих решение на проблема - казва другият.
- Броя наум до три и заспивам като къпан.
- До три ли? - учудва се първият.
- Е, понякога се е случвало и до четири без петнайсет.

189 Гласа