Лети Змеят Горянин и крещи: - Демокрация! Плурализъм! Прозрачност! Видяла го Баба Яга и поклатила неодобрително глава: - Горкият, пак е преял с депутати...

27 Гласа

Мечо Пух отишъл при Прасчо и му казал: - Кристофър Робин ми даде 8 гърнета с мед и каза да си ги разделим! За мен са седем, а за теб каквото остане! - Как така за теб са седем, а за мен каквото остане?- казал Прасчо - Ааа, не знам! Аз моите седем вече си ги изядох!

36 Гласа

Един султан обявил вакантна бройка в щата на харема и направил кастинг. Явили се три кандидатки. Влязла първата: – Колко е две и две, пролет моя? – попитал султанът. – Четири, господарю мой! – отвърнала тя. - “Умна е!” – отбелязал султанът. Влиза втората иОще...

93 Гласа

Къщичката на бабата. На леглото лежи Червената шапчица и виновно хлипа. До нея се е опънал Кумчо Вълчо и пуши. По едно време не издържа: – Хайде стига! Ти си си виновна с твоите въпроси „Защо ти е толкова голямо това? Защо ти е толкова голямо онова...?"

122 Гласа

Лети Змеят Горянин и крещи: - Демокрация! Плурализъм! Прозрачност! Видяла го Баба Яга и поклатила неодобрително глава: - Горкият, пак е преял с депутати...

74 Гласа

Мамка му, така и не се научих да разпознавам кои са женски! - казал си принцът, след като целунал жабата и тя се превърнала в красив момък.

85 Гласа

Върви си един човек през гората и вижда три джуджета. - Какви сте вие, момчета? - пита човекът. - Ами ние сме седемте джуджета. - Е как седем, като сте трима?! - Е нема хора, бе братче!

55 Гласа

Върви Кума Лиса през гората и изведнъж чува кукуригане на петел от един голям храсталак. - Какъв е този петел в гората? Веднага ще проверя - и се шмугва в храста. Чува се шум от борба... След малко от храста изкача Кумчо Вълчо! Закопчава си ципа на панталона и казва: - Ейй, верноОще...

149 Гласа

Червената шапчица пияна, ама много пияна! Търкаля се на една полянка в гората и не може да стане! Една крава решила да ѝ помогне. Застанала над нея и започнала да гласи вимето си точно над устата ѝ, за да може, Червената шапчица да пийне мляко и да ѝ стане по-добре... Вместо даОще...

91 Гласа

Веднъж Баба Яга хванала млад и красив момък и му казала: - Ако, отговориш на гатанката ми, ще правим секс, а ако не познаеш, ще те изям. Момъкът си помислил: - По-добре да ме изяде… А, Баба Яга продължила: - Зеленичко, живее в блатото, скача, започва с „ж“ и завършва сОще...

157 Гласа