- Извинете, случайно да имате икони?
- Не.
- А кандила?
- Не.
- А църковни свещи?
- Господине, намирате се в данъчното! При нас няма нищо свято!

4 Гласа