Двама познати на лафче:
– Ти някога изневерявал ли си на жена си?
– Какво говориш!? Смея ли? Ами ако ме гледа отнякъде!
– Добре, де, а на кръчма с приятели не излизаш ли, не се ли забавляваш?
– Не смея. Жена ми може да ме гледа отнякъде!
– Жена ти, жена ти... каква е жена ти?
– Снайперистка...

9 Гласа