- Муци, ама детето ти е одрало кожата на съпруга ти! - Да, направо не знам как е станало...