Млад мениджър имал проблеми с вписването в колектива. Шефът го наблюдавал известно време и накрая го посъветвал:

- Нещо ти куца в комуникацията с хората, поработи малко над това, припомни си златните правила на корпоративната култура.

Притеснил се човекът, прибрал се от работа вкъщи и цяла нощ чел избрани извадки по лидерство, комуникация, коучинг.

На сутринта осъмнал с решението да започне деня с умивка. И през цялата първа половина на деня старателно се усмихвал на всеки срещнат в офиса – по възможност, искрено.

По обяд шефът го привикал на четири очи и му скръцнал със зъби:

- Ако още веднъж ми се появиш напушен на работа – уволнен си!

95 Гласа