Господ решил да намери богоизбран народ. Отишъл най-напред при арменците: - Вие ще сте богоизбраният народ, приготвил съм ви 5 божи заповеди, от вас се изисква само да ги спазвате. - Нямаме интерес към това, казали те. Отишъл при арабите, но и те му отказали. Накрая се обърнал към евреите: - Вие ще сте богоизбраният народ, ето ви 5 божи заповеди, само трябва да ги спазвате. - Колко пари ни искаш, попитали евреите. - Нищо. - Дай 10 тогава, отвърнали евреите.

 
32 Гласа