Пияница се приближава до човек, който стои на трамвайната спирка:

– Мина ли трамвай номер 6?

– Мина!!!

– Ами трамвай номер 7?

– Мина!!!

А номер 8

– ДАА!!!

– Ами 21-ви?

На човека не му издържат нервите и крясва:

– Минаха всичките! Номер 21, 22, 23, 24...

Пияницата невъзмутимо се обръща и виква, колкото му глас държи:

– Киреее, пресичай!!!

55 Гласа