Нощ. Мъгла. Корабокрушение.
Утро,слънцето изгрява и изненада. Мъжете се спасили на един остров,а жените на друг. От единия остров се вижда другият.
Младите казват:
- Давайте да плуваме!
Улегналите мъже репликират:
- Къде ще плуваш, чакай, ще построим лодка, гребла ще издяламе, платна ще сложим и...тогава.
Един старец сложил ръка над очите и казал:
- Ама къде ще ходите, то и оттук добре се вижда.

136 Гласа