Гробищен парк. Двама опечалени съпрузи се крият под стряхата от дъжда. Мълчат. По едно време единият казва:
- Лошо време...
Другият помълчал известно време, па казал:
- Абе лошо, ама хубава работа свършихме...

93 Гласа