- Скъпи, май в карбуратора попадна вода .....
- Ох, умницата ми… и от автомобили започна да разбираш. Знаеш ли къде се намира карбураторът?
- В автомобила ...
- А автомобилът къде е?
- В реката....

163 Гласа