Обаждам се в център за фитнес и красота и питам:
- Колко трябва да е висок един мъж, който тежи 110 кг. ?...
Казват:
- Към 2 м.!..
Казвам на жената:
- Видя ли! Нали ти казах, не съм дебел - нисък съм!...

83 Гласа