Писмо на родители до синa им, който е в затвора :
- Синко, много ни липсваш. Няма кой да прекопае лозето, картофите не са засяти...- Синът отговаря:
- Мамо, тате, не пипайте лозето, че за това, което ще намерите, ще ми лепнат още 20 години.
- Сине, полицаите бяха тук, изкопаха лозето, нищо не намериха.
- Скъпи родители, това беше от мен, картофите сами засейте...

239 Гласа