Телефонът звъни рано сутринта. Съпругът го вдига, слуша малко и отговаря сърдито:

– Откъде да знам, аз да не съм метеоролог?! – и затръшва слушалката.

Жена му в леглото до него го пита:

– Кой беше?

– Не знам – ядосано отговаря съпругът. – Някакъв глупак питаше дали хоризонтът е чист.

86 Гласа