Човек връхлита в аптеката и прережда дългата опашка от хора. Изважда от джоба си презерватив и го показва на аптекарката:
- Виждате ли го това?
- Виждам го.
- Купих го от вас, а на него има дупка. Знаете ли какво може да ми струва тази дупка? Осемнадесет години издръжка, или СПИН или сифилис. Затова сега искам да ми дадете книгата за оплаквания и да се оплача.
От опашката се провиква старец:
- А така моето момче. И напиши, че се огъват!

115 Гласа