Възрастна двойка лежи в леглото. Съпругът заспива, но жена му е в романтично настроение и иска да си приказват. - Когато ме сваляше, ти ме държеше за ръка... Мъжът ѝ уморено се пресяга и стиска дланта ѝ за миг, после пак се опитва да заспи. След малко тя казва: - После ме целуваше... Леко раздразнен, съпругът я целува по бузата и отново се унася. След трийсет секунди жената казва: - После ме хапеше по шията. Той ядосано отмята завивката и става от леглото. - Къде отиваш? - пита го тя. - Да си взема зъбите! 
633 Гласа